Win STRAQUE bij je thuis!

STRAQUE heeft in haar nieuwe bezetting al zoveel positieve respons ontvangen, likes en shares via facebook, dat we iets terug willen doen. Je kunt ons winnen bij jou thuis!

Wat moet je daarvoor doen?

Like de STRAQUE pagina op facebook.
Share de pagina met al je vrienden en bij 350 pagelikes of meer maak je kans op een avond vol rockmuziek! Easy does it.

De precieze voorwaarden om ons te winnen vindt je hieronder.
 

1. Het concert dient plaats te vinden in de (huis)kamer van een woning
2. Datum in overleg met de band
3. De concertlocatie dient zich in Nederland te bevinden (overzeese gebiedsdelen uitgezonderd)
4. De concertlocatie is een privélocatie, d.w.z. geen commercieel geëxploiteerde locatie
5. De prijs is niet overdraagbaar of inwisselbaar voor geld
6. Aan het aantal toeschouwers zit geen maximum; het concert wordt versterkt gespeeld
7. Iedere prijswinnaar verklaart zich door deelname akkoord mee te werken aan promotionele activiteiten i.v.m. de actie, waaronder uitreiking van de prijs
8. STRAQUE is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer i.v.m. deelname maakt
9. STRAQUE is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook, die voortvloeit of samenhangt met (deelname aan) deze actie